Team

Het NoorderHuys team bestaat uit drie personen die allen veel ervaring hebben met het analyseren van ondernemingen en hun business model. Enerzijds ten behoeve van investeringen maar anderzijds ook als adviseur of in een rol als actief aandeelhouder. Daarnaast heeft ieder teamlid zijn eigen expertise waardoor een breed palet aan professionele ervaring, kennis en kunde in het team aanwezig is ten behoeve van uiteenlopende ondernemingsvraagstukken.

 

Johannes Osinga, Directeur

T +31 (0)513 – 67 27 40

Johannes is, na afgestudeerd te zijn als Register Accountant, werkzaam geweest als accountant bij PriceWaterhouseCoopers. Daarna was hij bij de Friesland Bank tot 2006 adjunct directeur van het participatiebedrijf. Met ingang van 2007 is hij werkzaam bij NoorderHuys. De expertise van Johannes is finance, met name op bedrijf-strategisch niveau. Daarnaast is hij een dealmaker die voor een onderneming in uiteenlopende situaties een optimale financiële en juridische structuur kan vormgeven. Johannes vervult tevens enkele commissariaten.

 

Jan ten Cate, Sr. Manager

T +31 (0)513 – 67 27 40

Jan is begonnen in de controlepraktijk van PriceWaterhouseCoopers, in deze periode heeft hij zijn opleiding tot Register Accountant afgerond. Bij de Friesland Bank is hij enkele jaren werkzaam geweest bij de afdeling Internal Audit, hierna volgde de overstap naar het participatiebedrijf als Investment Manager. Ook Jan is vanaf de start werkzaam voor NoorderHuys. De expertise van Jan betreft financial controlling, interne operatie en accounting. Jan is in het verleden meerdere malen op ‘hands on basis’ betrokken geweest bij verbetertrajecten binnen ondernemingen.

 

Alfred StelManager

T +31 (0)513 – 67 27 40

Alfred is na het afronden van de studie Econometrie begonnen bij de Friesland Bank. Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de zakelijke kredietverlening volgde de overstap naar het participatiebedrijf als Investment Manager. Vanaf de oprichting is Alfred werkzaam voor NoorderHuys. De expertise van Alfred is (bancaire) financiering, het waarderen van ondernemingen en het analyseren van bedrijfsprocessen. Alfred heeft vele financieringsarrangementen voor ondernemingen afgesloten en namens bedrijven actief beheerd, bijvoorbeeld bij overnames of opvolging.