NoorderHuys Participaties neemt belang in Altrex

Joure, mei 2008 - NoorderHuys Participaties heeft recent een minderheidsbelang verworven in de onderneming Access Holding B.V., gevestigd te Zwolle. Access Holding is de houdstermaatschappij van een viertal dochtermaatschappijen die zich bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van niet-permanente klimmaterialen zoals trappen, ladders, steigers en hangbruggen onder de alom bekende merknaam “ALTREX”.

De huidige algemeen directeur van Access Holding, de heer Richard Doek, heeft hiermee invulling gegeven aan zijn wens om zijn aandelenbelang in de onderneming te verkleinen en tegelijkertijd de heer Eugène Derksen, directeur van de grootste werkmaatschappij Altrex B.V., de mogelijkheid te geven om zijn aandelenbelang in Access Holding te vergroten. Als gevolg van voornoemde herplaatsingen is er een evenwichtige aandeelhouderstructuur gecreëerd. Aandeelhouders zijn ervan overtuigd dat er hiermee een gezonde basis is om de (buitenlandse) groeistrategie verder vorm te geven. Met deze voor NoorderHuys vijfde participatie heeft zij een succesvolle en aansprekende onderneming aan haar portfolio toegevoegd.