Participeren

Een onderneming kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan extern kapitaal. Iedere situatie heeft zijn eigen kenmerken waardoor elk participatietraject een maatwerkbenadering vereist. NoorderHuys heeft veel ervaring met management buy-outs, groeikapitaal en opvolging binnen familieondernemingen.

De ondernemingen waarin NoorderHuys investeert hebben een aantoonbaar trackrecord en een substantiële positie in hun markt of zijn hard op weg naar zo’n positie. Het management heeft een heldere visie op de toekomst, kiest een duidelijke focus en de onderneming is voldoende ‘in control’. NoorderHuys zal als sparring partner voor het management optreden als het gaat om strategische, financiële, organisatorische en management onderwerpen. Door haar ervaring bij een groot scala ondernemingen in diverse branches heeft het NoorderHuys team een goed gevoel ontwikkeld voor uiteenlopende situaties die kunnen voorkomen.

In de aanloop van een participatie zal met het management worden gesproken over onder andere de ondernemingsstrategie. In het formuleren hiervan is het management leidend. In een transactie is of wordt het management altijd mede-aandeelhouder. De geformuleerde strategie zal een basis vormen voor een gezamenlijk aandeelhouderschap. In moeilijkere tijden vecht NoorderHuys zij aan zij met het management en is indien gewenst sprake van ‘hands-on’ participeren.

NoorderHuys is altijd aandeelhouder voor een bepaalde tijd. Samen met het management en/of andere aandeelhouders worden vooraf op hoofdlijnen afspraken gemaakt over een verkoop op termijn. Een participatie bedraagt gemiddeld 4 tot 6 jaar.